M

Forældrene er barnets vigtigste læremester

PMTO kan hjælpe din familie

PMTO kan hjælpe din familie med at opnå et mere positivt samspil mellem jer og jeres barn. Målet med et PMTO-forløb er at forebygge eller reducere udadrettet adfærd og fremme en positiv udvikling hos hos jeres barn gennem samtaler og træning med jer som forældre.

Forandringen i PMTO-forløbet skabes i et samspil mellem jer,  jeres barn og andre vigtige personer i jeres barns daglige liv.

PMTO-behandlingen tilbydes i gruppe eller individuelt.

Her starter du

Nyttige tips

PMTO er et forældretræningsprogram. Det består af en række redskaber og temaer og af en formidlingsmetode. Træningen tilpasses i høj grad til den enkelte familie og forældrene øver brugen af redskaberne sammen med en grundigt uddannet terapeut før de afprøver redskaberne hjemme. Du kan trykke på linket her og finde udvalgte tips fra PMTO-programledelsen

Bør vi søge hjælp?

Forældre kan stå over for mange udfordringer i opdragelse af deres børn. Alle forældre kan komme i vildrede med, hvordan de skal møde deres børn, der ikke lytter til, hvad de siger, som er trodsige, ikke samarbejder, og som måske også taler dårligt, truer, slår, sparker eller bider. Ingen børn hører altid efter, men hvis uønsket adfærd bliver til et mønster, der varer ved over tid, og I som forældre føler jer magtesløse, kan I have brug for nogen at rådføre jer med. For mere uddybelse tryk på dette link.

Hvor kan jeg få hjælp?

Kommuner, der tilbyder PMTO i dag: Allerød, Aalborg, Aarhus, Furesø, Herning, Hjørring, Holstebro, Horsens, København, Nyborg, Odense og Skive Både i Aarhus, Ikast og Skive tilbydes PMTO også i privat regi af certificerede PMTO terapeuter. For mere information om, hvorvidt du kan få en familierådgiver, gå ind på dette link.

Læs om andre familier fortælle, hvordan PMTO hjælper dem