M

Selma fortæller om det gode ved belønningsskemaer

 

 

Tanja og Kristian fortæller, hvad de har fået ud af et PMTO-forløb

 

Susan og Jarno fortæller om deres deltagelse i forældretræning og hvilken betydning, det har haft for deres familien.

 

 

Andre fortællinger fra PMTO-familier

Forældrepar til dreng på 9 år

Vores søn er blevet en meget gladere dreng. Vi ser oftere et smil. Der er langt færre konflikter herhjemme. Især de konflikter, hvor han bliver rigtig vred og ødelægger ting. Tidligere havde vi rigtig mange lange diskussioner om alting. Det har vi ikke længere.

Tidligere var vores morgener meget kaotiske, fordi vores søn fik lavet alle mulige andre ting, end det han skulle (fx tegne, danse, fjolle med lillebror). Vi skyndte hele tiden på ham. Nu kører morgenrutinen næsten uden konflikter de fleste dage og han går glad i skole. Vores søn har haft flere legeaftaler med nogen fra klassen.

Vores søn vælger næsten altid at samarbejde, det er kun sket få gange at vi har måtte bruge en konsekvens.  5 gange ros til 1 gang kritik eller skældud har gjort rigtig meget. Jeg kan mærke at vores søn bliver rigtig glad for at få ros og det giver en helt anden positiv stemning herhjemme. Belønningsskemaerne har gjort at vores søn kommer igennem morgenrutinerne selvstændigt og til tiden.

Forældrepar til en pige på 10 år med ADHD

Vores barn er blevet gladere, tryggere og mindre udadreagerende. Vi har fået mere tro på os selv som forældre igen. Vi er blevet glade igen. Vi har flere positive oplevelser med vores datter. Vi er blevet klogere på vores barn, og den måde hun ser verdenen på. Vi møder hende nu med en overbevisning om at hun vil samarbejde, og at det vi som forældre gør, det virker. Vi er som forældre blevet bedre til at samarbejde og er enige om hvad vi skal, hvor før blev vi tit uvenner om opdragelsen. Vi står stærkere nu og møder vores datter med en tydelig overbevisning om, at det vi gør, det virker. Vi har en klar struktur og en køreplan, som vi er fælles om som forældre.

Far til dreng på 15 år

Min søn følger nu sin nye skole. Vi lytter og møder vores søn på en helt anden måde. Vi er kommet i tæt og god kontakt med hans venner. Vores søn er mere glad, og skolen møder ham på en helt anden måde. Vi engagerer os mere i hvad han laver, og er opmærksom på, hvem han er sammen med. Vi har god kontakt til hans nye klasselærer. Vi føler at vi har fået mange redskaber til at bruge nu og i fremtiden. Jeg lytter og giver korte konkrete beskeder til dem, hvilket betyder rigtig meget. 

Om rollespil og gruppearbejde i PMTO gruppeforløb

Det har været godt med rollespil. Det gjorde at dagens emne blev knyttet sammen med en type konflikt, vi kunne genkende hjemmefra.  Det var brugbart at se hvordan den samme konflikt kan løses på forskellige måder. Det gav ofte nogle gode diskussioner. Det gjorde at man kunne fokusere på følelserne hos begge/alle parter i konflikten. Gruppearbejdet har ligeledes været givende.