M

Økonomi

Cost-benefit-analyse

Rambøll har for Socialstyrelsen analyseret de økonomiske konsekvenser ved anvendelsen af PMTO (Rambøll Management, 2013). Analysen viser, at programmet har en samfundsøkonomisk nettogevinst på cirka 200.000 kr. pr. barn. I analysen skønner Rambøll, at der er ca. 5.000 børn i målgruppen for PMTO (4-12 år). Det svarer på landsplan til en samfundsøkonomisk nettogevinst på ca. 1 mia. kr., hvis programmet bliver givet til 5.000 børn.

Nettogevinsten af et PMTO-forløb afhænger af, om PMTO gives som en individuel indsats eller en gruppeindsats. Det vurderes i analysen, at PMTO gruppeindsatsen har en samfundsøkonomisk nettogevinst på 205.000 kr. pr. barn.

Et individuelt tilrettelagt forløb har en samfundsøkonomisk nettogevinst på 186.000 kr. pr. barn. Til grund for analysen har Rambøll lagt studier af 13 randomiserede kontrollerede forsøg (RCT). Studierne er fra henholdsvis USA og Norge. Det danske studie blev først udgivet efter rapportens tilblivelse. I hvert fald de norske studier er foretaget i miljøer meget tæt på den danske sociale praksis.

I gennemgangen af forskningen er der direkte dokumenteret effekt af PMTO-behandlingen i form af øgede sociale kompetencer, færre adfærdsproblemer, bedre relationer til forældre og bedre mental sundhed (målt på angst og depression).

Takster

Omkostningerne til et behandlingsforløb er 27.000-54.000 kr ifølge beregninger fra Socialstyrelsen. Styrelsen har lagt følgende til grund for beregningen: En terapeutløn på mellem 300-600 kr. i timen og et tidsforbrug på 3,5 time pr. session til samtalen, planlægning, efterbehandling og midtvejssamtale ved individuel familiebehandling. Omkostninger dækker også mulighed for rådgivning til skole/daginstitution, som er et afgørende element i behandlingsforløbet.

Ved PMTO-gruppeforløb, hvor der kan indgå forældre til otte børn, vil omkostningerne per familie være 11.500 – 22.250 kr. Tallet bygger på to terapeuters tidsforbrug på 8,5 time per mødegang til afvikling, planlægning, efterbehandling, midtvejssamtale mv. pr. terapeut. Gruppeforløbet indeholder 14 ugentlige sessioner og kræver to PMTO gruppeledere.

Disse beregninger bygger på den tidligere økonomiske forudsætninger. Der er ikke lavet nye beregninger efter finansieringsmodellen blev ændret i foråret 22.

Samarbejdsaftale

En organisation kan indgå en samarbejdsaftale med Metodecentret. I samarbejdsaftalen forpligter organisationen sig til at betale et grundbeløb til dækning af driften af metoden. Derudover betaler arbejdspladsen et beløb per terapeut. Den udgift dækker almindelige vedligeholdelsesaktiviteter (2 booster og 2 vejledninger om året). Derudover er det muligt at tilkøbe yderligere vejledning, uddannelse, certificering og recertificering.

Vil du vide mere om at implementere PMTO i din organisation, så kontakt os her.

Uddannelse og certificering

Prisen er 21.500 for 13 undervisningsdage, 7 vejledningsdage, individuelt vejledning, adgang til It’s learning, samt håndbøgerne. Dertil skal lægges prisen på certificering, som er kr. 8.500. Som certificeret PMTO-terapeut kan man også uddanne sig til PMTO gruppeleder. Hvis du vil vide mere om uddannelse i PMTO, så kontakt os her.

Recertificering

Certificerede PMTO-terapeuter skal recertificeres. Et år efter afsluttet uddannelse recertificeres terapeuten, derefter recertificeres terapeuten hvert tredje år. For at kunne recertificeres skal terapeuten arbejde med PMTO i familier, deltage i to årlige boostere og to årlige vejledninger.