Målgruppen spænder bredt

M

PMTO er velegnet til familier, som har et barn med udadrettet problemadfærd. Barnet eller den unge kan gennem længere tid have været tiltagende eller særligt krævende, negativt, grænsesøgende, trodsigt, uroligt, aggressivt eller vredt, har bekymrende skolefravær eller færdes i en særlig uhensigtsmæssig kammeratskabsgruppe.

Denne adfærd får ofte barnet eller teenageren til at stå uden for sociale fællesskaber, og børn og teenagere med disse problemer har brug for at lære en mere social og konstruktiv måde at være sammen med andre på. Problemadfærden kan være diagnosticeret eller ikke diagnosticeret, og barnet eller den unge kan også have andre diagnoser. Barnet er mellem ca. 4 år og ca. 17 år.

Forældretræningen retter sig primært mod forældrene. Det er en fordel, hvis forældrene er parate til at påtage sig det primære ansvar for at skabe forandringer i deres familie. PMTO ser på forældrene som barnets vigtigste læremester. Barnets adfærd ændrer sig, når forældrene ændrer deres måde at være sammen med barnet. Det kræver vedholdenhed og engagement at ændre familiens dynamikker. Og det er muligt.