M

Effekter af PMTO

En evalueringsrapport fra VIVE viser, at der for PMTO er ”markante reduktioner i børns adfærdsproblemer under behandling.” Efter endt behandling er problemniveauet stadig signifikant reduceret. Et år efter afslutning udviser børnene et endnu lavere niveau af problemadfærd, og de positive udviklingskurver på den lange bane har en tendens til at være kontinuerligt hos børn i PMTO-familier.

Forældrenes færdigheder bliver også styrket i familiebehandlingen. De oplever signifikante stigninger i mestring af forældrerollen under behandling. Der blev også fundet, at brugen af negative opdragelsesstrategier såsom daglig skældud, at sende barnet på værelset og tage hårdt fat eller slå barnet. Det betyder altså, at forældre i behandling bryder negative reaktionsmønster og erstatte dem med andre, mere positive handlinger.

Du kan læse meget mere om effekterne af PMTO på Socialstyrelsens hjemmeside.