M

Indiviuduel PMTO-behandling

I den individuelle PMTO behandling mødes terapeut og forældre almindeligvis en time en gang ugentligt. Forløbet tilrettes familiens aktuelle behov og mestringsevne og kan derfor variere i længde. De danske erfaringer viser, at den individuelle familiebehandling i gennemsnit indeholder ca. 23 sessioner.

I forløbet gennemgås en række temaer, og der trænes forskellige situationer. Dialog, rollespil og opfølgning via hjemmeopgaver er nogle af de metoder terapeuten anvender i kontakten med familien. Normalt mødes terapeut og familie i et særskilt behandlingslokale, men arbejdet kan også foregå i familiens hjem.

De fleste samtaler vil være alene med forældrene, da PMTO mener, at det er forældrenes ansvar at skabe hensigtsmæssige rammer for barnet. PMTO terapeuten vil kun undtagelsesvis have samtaler med barnet alene, men barnet vil af og til deltage i samtalerne sammen med forældrene.

Forældretræning & ressourcefokus

PMTO (Parent Management Training Oregon) består af samtaler og meget konkrete øvelser, der støtter forældrene i deres samspil med barnet. Forældrene får nye redskaber, som fremmer et positivt samvær i hele familien. PMTO bygger på familiens ressourcer. Når eksempelvis vanskelige situationer drøftes, hjælpes forældrene til at finde frem til og øve nye måder at møde barnet/den unge på.

I forløbet er forældrene terapeutens vigtigste samarbejdspartnere, og de lærer ved hjælp af en række konkrete værktøjer at igangsætte et mere positivt samspil i familien.

Vigtige delelementer i denne proces er:

• At lære at kommunikere positivt og tydeligt til og med barnet
• At give barnet støtte og opmuntring, når det udviser positiv adfærd
• At gennemføre milde negative konsekvenser, når barnet bryder regler.

På den måde bliver barnet bedre i stand til at indgå i et udviklende samspil med andre, og både forældre og barn/teenager genvinder kontrollen over deres handlinger og samværet i familien. Barnet/teenageren lærer at følge familiens og samfundets normer og bliver bedre til at begå sig socialt.

PMTO fremhæves af Børne- og Undervisningsministeriet som en relevant indsats til lettere behandling. Samtidig lever PMTO op til kravene i den faglige ramme for de kommunale behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel, som er blevet udmeldt af Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Social- og Boligstyrelsen.

PMTO findes både som individuelt forløb og som gruppeforløb:

Individuelt forløb

Terapeut og forældre mødes almindeligvis en time en gang ugentligt. Forløbet tilrettes familiens aktuelle behov og mestringsevne og kan derfor variere i længde. De danske erfaringer viser, at den individuelle familiebehandling i gennemsnit indeholder ca. 23 sessioner.

I forløbet gennemgås en række temaer, og der trænes forskellige situationer. Dialog, rollespil og opfølgning via hjemmeopgaver anvender terapeuten i kontakten med familien. Normalt mødes terapeut og familie i et særskilt behandlingslokale, men arbejdet kan også foregå i familiens hjem.

De fleste samtaler vil være alene med forældrene, da PMTO mener, at det er forældrenes ansvar at skabe hensigtsmæssige rammer for barnet. PMTO terapeuten vil kun undtagelsesvis have samtaler med barnet alene, men barnet vil af og til deltage i samtalerne sammen med forældrene.

Gruppeforløb

Målgruppen for PMTO-gruppe er identisk med målgruppen for individuel PMTO, men der skal tages højde for, om deltagerne vil være i stand til at deltage i gruppeformatet. Gruppeforløbet afvikles almindeligvis med to PMTO-gruppeledere en gang ugentligt op til 14 gange.

Der kan deltage forældre til 6-10 børn, dvs. ca. 14-18 voksne. Almindeligvis vil det være forældre, der deltager, men stedforældre, bedsteforældre eller andre vigtige voksne i netværket vil ofte også være velkomne.

De fleste steder tilbydes PMTO gruppe til forældre af børn i alderen 4 til 12 år. Forløb til familier med teenagere foregår som regel individuelt.