Nyttige tips

Problemløsning

 

De fleste familier oplever i perioder problemer og konflikter. Uenighederne og konflikterne kan være både mellem de voksne, mellem børn og forældre og mellem søskende. Dette er en naturlig del af at leve sammen som en familie. Få tips til problemløsning i familien og til at holde et familiemøde.

Når man har kæmpet med konflikter over længere tid, kan det føles umuligt at finde en løsning. Dette opleves som slidsomt og belastende for alle i familien. I PMTO har vi derfor udviklet nogle gode værktøjer, som du selv kan bruge for at finde løsninger på uenigheder og andre problemer.

Værktøjerne kan både bruges til at planlægge hyggelige aktiviteter, til at løse enkle hverdagsudfordringer og til de mere vanskelige konflikter.

Problemløsning handler om, hvordan man kan gennemføre et familiemøde, hvordan man kan prøve at forstå hinandens meninger i familien og finde nye løsninger.

Forslag til trin i problemløsning
1. Beskriv dit/jeres mål
 • Vær positiv
 • Vær konkret
 • Tænk fremad
2. Lav en brainstorm af løsninger
 • Alle idéer er værdifulde
 • Vær kreativ
 • Vær åben
3. Vurdér løsninger
 • Diskutér for og imod
 • Forkast dårlige idéer
 • Kombinér gode idéer
  4. Læg en plan
  • Vurdér forskellige løsninger
  • Udvælg en god løsning
  • Vær realistisk
  5. Lav en skriftlig aftale
  • Vær konkret
  • Lad alle skrive under
  • Overvej justeringer
   6. Afprøv løsningen
   • Vær forberedt
   • Giv dig/jer selv en belønning, når det lykkes
   7. Evaluér løsningen
   • Vurdér plusser og minusser
   • Vurdér om målet er nået
   Forbered et familiemøde

   Når du har øvet dig på modellen med dig selv eller sammen med din partner er det måske tid til at bruge problemløsning i forbindelse med et familiemøde med deltagelse af børnene/barnet.

   Det kræver forberedelse at holde et vellykket familiemøde. Her er et par tips:

   • Brug tid på at finde et passende tidspunkt at gennemføre et familiemøde på.
   • Snak om, hvordan I kan støtte hinanden som forældre.
   • Planlæg, hvilken slags opmuntring du kan bruge undervejs i familiemødet (for eksempel ros eller opmuntringskort).
   • Fastlæg hvilke regler der er vigtige for jer under familiemødet fx afvent tur, tal en ad gangen, tal med indestemme.
   • Forbered dig på, hvad du skal gøre, hvis barnet bryder reglerne
   • Forklar reglerne for god opførsel til barnet i det første møde.
   • Gennemfør mødet et trin ad gangen. Det er jer forældre, der er ansvarlig for strukturen og for at reglerne bliver overholdt.
    M