Nyttige tips

Børnehave og skole

Børnehave, skole og SFO har en central plads i et barns og en families hverdag. Det er derfor vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem børnehave eller skole, SFO og hjemmet.

Et godt samarbejde skaber et godt grundlag for barnets læring og trivsel. For at få et godt samarbejde er det vigtigt, at:

  • Skaffe sig god kontakt og viden om børnehaven eller skolen og SFO’en, fx ved at vise barnet interesse for barnets hverdag og ved at skaffe sig informationer fra børnehaven, skolen og SFO’en.
  • Tilrettelægge gode lektierutiner, så barnet får lavet sine lektier.
  • Sørge for at barnet er klar til en børnehave / skoledag, fx medbringer, hvad der er brug for samt møder til tiden.
Gode lektierutiner

Her følger lidt tips til, hvordan I kan komme i gang med gode rutiner omkring lektielæsning. Og husk, at det kan være nødvendigt at justere i rutinerne ad flere gange, før I finder en struktur, der passer til jeres familie.

  • Afsæt en fast lektietid hver dag, når barnet er mest oplagt og når du som voksen kan være tilgængelig.
  • Bestem, hvor længe lektietiden skal vare. Begynd med kort tid og forøg gradvist – og sørg for pauser efter behov.
  • Vær tilgængelig for barnet. Vær opmuntrende, tilbyd din hjælp, når barnet beder om det og ros det, barnet gør godt.
  • Find et egnet sted at lave lektier. Undgå forstyrrelser, sørg for godt arbejdslys og hav god plads at arbejde på.
  • Gennemfør lektietiden hver dag. Øv på færdigheder, selv om barnet ikke har lektier for (læse, stave, skrive, regne osv.).
  • Lav en lektiekontrakt. I kan udfylde en lektiekontrakt som denne her eller lav jeres egen, som sikkert kan blive meget mere farverig og vedkommende for netop jeres familie. Når børnene er med til at udforme den, vil de ofte føle større ejerskab for den.
M