Nyttige tips

Regulering af følelser

 

Mange forældre oplever i perioder påvirkninger i hverdagen, der skaber stressreaktioner som træthed, hovedpine, irritabilitet, mavepine, angst.

Nogle oplever også større påvirkninger som sygdom, samlivsvanskeligheder eller økonomiske problemer. I sådanne perioder vil forældre ofte komme i følelsesmæssige tilstande, der gør det vanskeligt for dem at forholde sig til barnet på de måder, som de grundlæggende ønsker.

Når forældre er trætte, vrede eller triste, kan det let påvirke deres forældre-færdigheder på en uhensigtsmæssig måde. Forældre kan komme i situationer, hvor udefrakommende påvirkninger forstyrrer kvaliteten af samværet med barnet.

Derfor er det nyttigt at være god til at regulere følelser og stressreaktioner. Nedenfor følger en liste over nogle strategier, som man kan benytte sig af, når følelserne kommer i kog.

M

Strategier til at regulere følelser

Fysisk afstand

Forlad situationen
Gå ind på dit værelse
Gå på badeværelset
Gå en tur
Tast et telefonnummer
Se TV
Tag hovedtelefoner på
Send dit barn væk fra rummet
Send dit barn til pausetid

Psykisk afstand

Tæl til 10
Tag dybe indåndinger
Tænk på en behagelig oplevelse
Tag din puls
Se TV
Lyt til musik

Løsn op for situationen

Skift emne
Brug humor
Indsaml oplysninger
Tilbyd acceptable valg
Tilbyd et kompromis

Styrk dig selv

Fortæl dig selv: “Jeg kan godt klare det.”
Fokuser på dit mål
Observer situationen objektivt
Planlæg og forebyg problemet
Lær af de erfaringer, du får
Forhold dig mentalt i stedet for at handle
Sæt tempoet ned

Koble sig på den anden person

Forstå deres perspektiv
Prøv at stille dig i deres sko
Brug aktiv lytning
Anerkend din egen rolle i problemet
Gentag hvad den anden siger
Brug positivt kropssprog
Opsummer hvad den anden siger
Læg mærke til personens positive egenskaber

Undlad at

Give uønskede råd
Afbryde
Forsvare dig selv – reagere blindt
Kritisere
Drage forhastede konklusioner