M
Nyttige tips

Tydelige beskeder

 

Tydelige beskeder øger sandsynligheden for, at barnet vil samarbejde. Tydelige beskeder siger hvornår, hvordan og hvad barnet forventes at gøre. Tydelige beskeder fremmer samarbejdet i familien og lægger et grundlag for en positiv udvikling for barnet i andre sammenhænge som i børnehave, skole, SFO, hvor barnet er sammen med jævnaldrende og andre voksne.

Du kan gøre dine beskeder tydelige ved at:

  1. Være fysisk nær
  2. Have øjenkontakt
  3. Være så konkret som muligt
  4. Være venlig, og samtidig bestemt
  5. Være tydelig og bruge enkle ord
  6. Gentage ved behov beskeden (sig det samme og på samme måde)
  7. Undgå argumenter
  8. Vælge det rette tidspunkt
  9. Give beskeden direkte
  10. Undgå spørgsmål

At give tydelige beskeder hjælper forældrene til at tydeliggøre, hvilke forventninger de har til barnets opførsel. Klare regler gør det lettere for barnet at vide, hvilken opførsel der forventes.

Fokuser på det, du ønsker, dit barn skal gøre, i stedet for på det, barnet IKKE skal gøre. Øv dig i at sige til dit barn, hvad han/hun skal starte med, i stedet for, hvad hun/han skal stoppe med. Positivt formulerede beskeder giver mere og bedre samarbejde.