Historien

PMTO er en evidensbaseret behandlingsmetode, som kan bruges i familier med børn i alderen ca. 4 til ca. 17 år, hvor et barn udviser udadreagerende adfærd.

M

Historien

PMTO er udviklet ved Oregon Social Learning Center, Eugene, Oregon, USA. Programmet er udviklet til at imødegå de udfordringer, som familier møder, når deres barn udvikler problemadfærd. Programudviklerne opnåede positive resultater med indsatsen i de kliniske forsøg med familier med børn med udadreagerende adfærd, som op igennem 1980’erne og 1990’erne blev udført og dokumenteret i USA. Ved indførelse af PMTO i Norge fra 1999 opnåede programmet den første nationale udbredelse. Det blev i fuld skala indført i en social- og sundhedsfaglig praksis i såvel kommuner, helsesystemer og psykiatri. Først herefter blev PMTO udbredt i stor skala i henholdsvis Island (2000), Danmark (2004), Holland (2005) og i forskellige delstater og enkeltprojekter i USA. Siden er programmet startet op i Mexico og Chile.

I Danmark blev interessen for PMTO vakt via nogle enkelte jyske kommuner, som havde et ønske om at styrke indsatsen overfor børn med udadreagerende adfærd. Kommunerne havde et ønske om at kunne yde en indsats, som var veldokumenteret både i forhold til indhold og resultater. Valget faldt på PMTO. Socialstyrelsen gik ind i en afprøvning af PMTO i 2004 sammen med disse fire danske kommuner. Siden 2006 er danske terapeuter uddannet i Danmark.

PMTO-Danmark har siden 2010 selv forestået kvalitetssikringen af PMTO i form af certificering af nye terapeuter og recertificering af uddannede terapeuter. Socialstyrelsen har i de første år ydet økonomisk støtte til implementering af PMTO i Danmark. Socialstyrelsen har ligeledes forestået både uddannelse, implementering og kvalitetssikring af PMTO indtil 2014. Herefter har VIA University College overtaget en stadig større del af dette arbejde og i 2017 overtog VIA University College den fulde programledelse af PMTO.

Fra 1. april 2022 overtager Metodecentret programledelsen. Samtidig ændres organiseringen af PMTO, så PMTO arbejdspladser – private såvel som offentlige – indgår en samarbejdsaftale med Metodecentret. Aktuelt har 15 arbejdspladser en samarbejdsaftale.

Igennem årene er 13 hold terapeuter blevet uddannet i den individuelle formidling af metoden. 6 hold terapeuter har desuden uddannet sig til gruppeledere. Anslået har 3-4000 familier fået hjælp til at mindske eller forebygge udadreagerende adfærd og til at øge det positive samspil i familien.

 

Læs mere om PMTO på Socialstyrelsens Vidensportal