M

START HER

START HER

Metoden

Med udgangspunkt i forældrene som barnets vigtigste læremestre giver PMTO forældrene konkrete værktøjer til at hjælpe deres barn/teenager, så familien kommer ud af de negative handlemønstre og ind i en positiv udvikling. Terpeuterne støtter forældrene aktivt i denne terapeutiske proces gennem samtaler og konkrete hjemmeopgaver. Læs mere om metoden her.

Målgruppen

PMTO er velegnet til familier, som har et barn med udadrettet problemadfærd, hvor barnet(den unge gennem længere tid har været tiltagende eller særligt krævende, grænsesøgende, trodsigt, uroligt, aggressivt eller vredt, har bekymrende skolefravær eller færdes i en særlig uhensigtsmæssig kammeratskabsgruppe. Læs om målgruppen her.

Effekt

En evalueringsrapport fra VIVE viser, at der for PMTO er ”markante reduktioner i børns adfærdsproblemer under behandling.” Efter endt behandling er problemniveauet stadig signifikant reduceret. Læs mere om, hvilke effekter PMTO har.

Økonomi

Rambøll har for Socialstyrelsen analyseret de økonomiske konsekvenser ved anvendelsen af PMTO (Rambøll Management, 2013). Analysen viser, at programmet har en samfundsøkonomisk nettogevinst på cirka 200.000 kr. pr. barn.  Du kan læse mere om de økonomiske gevinster ved PMTO her. 

Materialer

Her finder materialer og pjecer med mere information.